Para Bonneville T120, Bonneville T120 Black, Street Twin, Thruxton 1200 y Thruxton R 1200